MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ » DOLNOŚLĄSKIE » POW. DZIERŻONIOWSKI » BIELAWA » OFERTA RYNKU WTÓRNEGO » MIESZKANIE - OFERTA ID 12048085
MIESZKANIE BIELAWA, OS. XXV-LECIA PRL
Mieszkanie na sprzedaż, dolnośląskie, Bielawa, Os. Xxv-Lecia Prl
+0 pkt. wyróżnień
Informacje o ofercie
 Kategoria Mieszkanie na sprzedaż
 Rynekwtórny
 Lokalizacja Bielawa, Os. Xxv-Lecia Prl  (zobacz na mapie)
 Cena  136 000 zł
 Powierzchnia  54 m 2
 Cena za m 2  2 519 zł/m2
 Ilość pokoi  3
 Piętro  3
Opis nieruchomości
NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE UL. OSIEDLE XXV LECIA PRL, BIELAWA

Syndyk masy upadłości Wandy Czyż osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bielawie, ul. Osiedle XXV lecia PRL 2c/12 o o powierzchni 54,40 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i balkonu oraz przynależnej piwnicy o pow. 9 m2 dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SW1S/00043378/5 wraz z udziałem 47/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawach do grantu działki nr 500/8 o powierzchni 1,2701 ha dla której to księgę wieczystą SW1S/ 00041273/5 prowadzi Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdnicy.

za cenę nie niższą niż 136.000,00 zł

(słownie : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

Warunki udziału w sprzedaży:

● Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Bielawie sygn. akt VI GUp 13/17 - nie otwierać" należy składać w Kancelarii Notarialnej dr. Rafała Firleja,(58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 13/3) – w godzinach pracy kancelarii w terminie do 06 listopada 2017 r. osobiście lub pocztą kurierską do godziny 14.00.

● Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 06 listopada 2017 r., o godz. 14.15 w kancelarii notarialnej w obecności notariusza (dokonany wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza).

● Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Wandy Czyż nr 14 1090 2301 0000 0001 3441 6983 w Banku Zachodnim WBK SA z/s we Wrocławiu wadium wysokości 13.600,00 zł, w terminie do dnia 03 listopada 2017 r.

●→ Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny na stronie - www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ( ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 601 580 219.

●→ Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie.

Regulamin: http://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/251

Kontakt:
Syndyk Włodzimierz Bernacki
tel: 601 580 219
dorota_dobiejewska@ardobiejewska.pl
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 12048085
Nr oferty w biurze nieruchomości: 3670/3186/OMS
Dodano: ostatnie 2 tygodnie
Aktualizacja: ostatnie 2 tygodnie
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  601 58 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
136 000
 2 519 zł/m2
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 601 58 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia