Lokal użytkowy na sprzedaż » śląskie » pow. Rybnik » Rybnik » ogłoszenie
LOKAL UŻYTKOWY RYBNIK STODOŁY
Lokal użytkowy na sprzedaż, śląskie, Rybnik, Stodoły
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: 3 miesiące temuAktualizacja: 3 miesiące temu
Informacje o ofercie
 Cena  3 530 580 zł
 Powierzchnia  66 071 m 2
 Cena za m 2  53 zł/m2
 Piętro  1
Opis nieruchomości
Syndyk Masy Upadłości spółki
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „STODOŁY” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej
w Krakowie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „STODOŁY” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, w skład której wchodzą:
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku – Stodołach przy ul. Cisowej 2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze GL1Y/00137127/7 o łącznej powierzchni 6,6071ha, zabudowanej między innymi budynkiem hotelowym, domkami rekreacyjnymi,
środki trwałe,
szczegółowo opisane w operacie szacunkowym, za cenę nie mniejszą niż 60% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego tj. za kwotę 3.530.580,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), powiększoną o podatek od towarów i usług o ile taki będzie należny.
Wyłączone ze sprzedaży są rachunki bankowe upadłego wraz z zgromadzonymi na nich środkami pieniężnymi, księgi rachunkowe i dokumentacja handlowa oraz wierzytelności upadłego.
Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 7 listopada 2016r. do godziny 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „OSW „STODOŁY” – Przetarg; nie otwierać”. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu. Oferty winny być składane lub przesyłane na adres na adres biura syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 13/5.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Alior Bank o numerze 31 2490 0005 0000 4520 1133 8664.
Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Naprawczych w dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 1000, sala 112.
Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowy można przeglądać w biurze syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 13/5 – w dni powszednie w godz. 9-14. Jakiekolwiek informacje i dokumentacja dotyczące Przedsiębiorstwa będą udostępnione wyłącznie po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.
Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu +48 664 921 478.Kontakt:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "STODOŁY" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie
tel: 664 921 478
witek.gewald@gmail.com
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11262368
Dodano: 3 miesiące temu
Aktualizacja: 3 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  664 92 ...    POKAŻ NUMER 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
3 530 580
 53 zł/m2
Oferta prywatna
 664 92 ...    POKAŻ NUMER 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Podobne do ostatnio oglądanych