LOKAL UŻYTKOWY NA SPRZEDAŻ » OPOLSKIE » POW. OLESKI » PRASZKA » LOKAL UŻYTKOWY - OFERTA ID 11944624
LOKAL UŻYTKOWY PRASZKA
Lokal użytkowy na sprzedaż, opolskie, Praszka
+0 pkt. wyróżnień
Informacje o ofercie
 Kategoria Lokal użytkowy na sprzedaż
 Lokalizacja Praszka  (zobacz na mapie)
 Cena  517 000 zł
 Powierzchnia  3 421 m 2
 Cena za m 2  151 zł/m2
 Piętro  2
Informacje dodatkowe
Ilość pięter
2
Opis nieruchomości
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Praszce, zabudowana budynkiem dydaktyczno – użytkowym, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k. m. 1, o powierzchni 0,3421 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr OP1L/00055072/7. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z udziałem usług ogólnomiejskich i innych obiektów publicznych o charakterze finansowym, kulturowym, handlowym, reprezentacyjnym, oznaczonym jako strefa „II”tj. Strefa usługowo – mieszkaniowa (śródmiejska).

2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 3.08.2017 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi :

w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 8.11.2012 r., 21.03.2013 r., 10.10.2013 r., 19.12.2013 r., 6.03.2013 i 22.05.2014 r.

w drugiej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 26.03.2015 r., 9.07.2015 r., 15.10.2015 r., 24.03.2016 r. i 30.08.2016 r.

wszystkie zakończyły się wynikami negatywnymi.

5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śląskich 6, w pokoju nr 3, w dniu 26.10.2017 r., o godz. 10.00 .

6. Cena wywoławcza wynosić będzie 517 000,00 zł, a minimalne postąpienie 5 170,00 zł.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł,

płatne najpóźniej do dnia 23.10.2017 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie Nr r-ku 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.

10. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygra.

11. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 6.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie
tel: 34 3597833
starostwo@powiatoleski.pl
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11944624
Nr oferty w biurze nieruchomości: 5141/3186/OOS
Dodano: 2 miesiące temu
Aktualizacja: 2 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  34 359 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
517 000
 151 zł/m2
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 34 359 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia