DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ » ZACHODNIOPOMORSKIE » POW. STARGARDZKI » POCZERNIN » DZIAŁKA - OFERTA ID 12169767
DZIAŁKA POCZERNIN
Działka na sprzedaż, zachodniopomorskie, Poczernin -  zobacz na mapie
13 970
 18 zł/m2
Informacje o ofercie
+0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Działka na sprzedaż
 Lokalizacja Poczernin  (zobacz na mapie)
 Cena  13 970 zł
 Powierzchnia  775 m 2
 Cena za m 2  18 zł/m2
Opis nieruchomości
Starosta Stargardzki

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 175/2 o powierzchni 0,0775 ha (755 m²), położona w obrębie ewidencyjnym Poczernin, gmina Stargard.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr SZ1T/00092396/6

Cena nieruchomości wynosi: 13 970,00 złotych

(słownie złotych: trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 00/100).

Uwaga: do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Przeznaczenie nieruchomości

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla terenu działki nr 175/2, położonej w obrębie Poczernin nie obowiązuje.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard, przyjętym przez Radę Gminy Stargard uchwałą nr XIX/127/16 z dnia 30.06.2016r., przedmiotowa działka objęta jest zapisem: - „tereny zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej (M, U), strefa B ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych”.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa zagrodowa oraz mieszkaniowa. Konfiguracja terenu płaska. Dojazd do działki odbywa się z drogi publicznej utwardzonej asfaltem oznaczonej nr działki 247. W zasięgu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa i energetyczna.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, pokój nr 206 (telefon 091/480-48-35).

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
na okres od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
tel: 91/480 48 35
 » Wyślij e-mail 
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 12169767
Nr oferty w biurze nieruchomości: 17785/3186/OGS
Dodano: ostatnie 2 tygodnie
Aktualizacja: ostatnie 2 tygodnie
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
OFERTA BEZPOŚREDNIA
tel.  91/480 ...    POKAŻ NUMER 
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
OFERTA BEZPOŚREDNIA
 91/480 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia