DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ » POMORSKIE » POW. NOWODWORSKI » SZTUTOWO » DZIAŁKA - OFERTA ID 11043017
DZIAŁKA SZTUTOWO SZTUTOWO, SZTUTOWO
Działka na sprzedaż, pomorskie, Sztutowo, Sztutowo, Sztutowo
+0 pkt. wyróżnień
Informacje o ofercie
 Kategoria Działka na sprzedaż
 Lokalizacja Sztutowo Sztutowo, Sztutowo  (zobacz na mapie)
 Cena  94 800 zł
 Powierzchnia  1 200 m 2
 Cena za m 2  79 zł/m2
Opis nieruchomości
Sztutowo, działka, grunt, sprzedaż.

WGN Nieruchomości Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51

Działka nr 612/24, położona w turystycznej miejscowości Sztutowo w bliskiej odległości od morza (do plaży ok. 3 minuty samochodem, 30 minut na piechotę), powiat nowodworski, gmina Sztutowo przy drodze wojewódzkiej nr 501 prowadzącej do Krynicy Morskiej. Rewelacyjna okazja. Działka pod inwestycję z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z możliwością wybudowania pensjonatu, domu pod wynajem lub swojego wymarzonego miejsca blisko morza, w okazyjnej cenie. Jedynie 79zł za m2 do negocjacji. Do działki prowadzi najpierw droga asfaltowa a ostatnie 200m droga polna. Znajduję się ona blisko centrum miejscowości. W otoczeniu ujścia Wisły Królewieckiej.

Teren pięknie położony, w okolicy las w pasie nadmorskim. Cisza i spokój. Idealne miejsce na inwestycję. Miejscowość jest bardzo popularna wśród wczasowiczów. Znajdują się w niej liczne ośrodki wypoczynkowe, hotele oraz bardzo duża liczba prywatnych domków letniskowych, których liczebność znacznie przewyższa liczbę stałych mieszkańców. Cudowne miejsce dla tych którzy lubią być w centrum wakacyjnych wydarzeń.

CENA DO NEGOCJACJI. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT OFERTY POD NUMERAMI:

tel. 48 603705585,
tel. 48 665660630,
tel. 48 782212020,
tel. 48 552776509.

Ze względu na będące w okolicy liczne tereny zielone oraz leśne, lokalizacja bardzo odpowiada osobom aktywnym, lubiącym oddychać czystym powietrzem, słuchającym pięknego śpiewu ptaków oraz odgłosów natury, a także zwolenników rodzinnego grillowania w ciepłe słoneczne weekendy czy śniadania w zadbanym ogrodzie. W bliskim sąsiedztwie sklepy, punkty usługowe, itp.

TA DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA (z kredytem hipotecznym czytaj niżej).

OTOCZENIE
Natężenie hałasu: cisza, piękne bezkresne widoki

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Powierzchnia geodezyjna: 1200m2
Działka gruntowa: M/UT Teren przeznaczony pod funkcję mieszkaniowoturystyczną, w okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę letniskową
Długość działki: ok. 60m
Szerokość działki: ok. 20m
Działka skrajna: nie
Kształt działki: prostokąt
Stan działki: pusta,

Dojazd: asfalt, droga publiczna gminna
Dostępne media: prąd, woda, kanalizacja

Najważniejsze informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Przeznaczenie, funkcja: Teren przeznaczony pod funkcję mieszkaniowoturystyczną, w okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę letniskową;
Dopuszcza się funkcję uzupełniającągastronomiczną oraz mieszkaniową, związaną z prowadzoną funkcją główną;
Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.
Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego:
1)Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy jak zaznaczono na rysunku planu;
2)Nowa zabudowa musi uwzględniać zasady zapisane w pkt 8.
Zasada ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1)Ochrona środowiska naturalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2)Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 50%, w tym udział zieleni wysokiej min. 20% w stosunku do pow. biologicznie czynnej działki.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1)Budynki mieszkalne, letniskowe, socjalne i inne oraz zagospodarowanie działki winny być projektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1)W granicach terenu przestrzeń publiczna nie występuje;
2)Elewacja budynku realizowana wzdłuż ulicy Zalewowej stanowić będzie domknięcie ulicy, stanowiąc jednocześnie przestrzeń publiczną.
Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy:
Podstawowe zasady zabudowy realizowanej w ramach określonej funkcji:
1)Zabudowę można realizować w postaci obiektu mieszkalnousługowego lub oddzielnych obiektów, mieszkalnego i usługowego realizowanych w różnych etapach;
2)Dla obiektów trwałych funkcji głównej obowiązuje:
a)wysokość maks. do 2 kondygnacji nadziemnych (łącznie z poddaszem użytkowym), dopuszcza się 1 kondygnację podziemną pod częścią lub całym budynkiem,
b)dach o nachyleniu 30 do 45 stopni, dwuspadowy; w dachu wskazane lukarny lub wystawki,
c)pokrycie dachu: dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, za wyjątkiem pokrycia w kolorze niebieskim;
3)Poziom posadzki parteru (0.00) 0,30 do 0,60 m n.p.t.; nie niżej jednak niż min. 1,60 m n.p.m.;
4)Zabezpieczenie obiektów przed powodzią określone zostanie w decyzji zwalniającej z zakazów zabudowy (Prawo Wodne art. 82);
5)Obowiązuje zabezpieczenie budynków i budowli przed wodą gruntową do rzędnej 1,25 m n.p.m.;
6)Posadowienie nowych obiektów kubaturowych na terenie wyniesionym do rzędnej min. 1,00 m n.p.m.;
7)Powierzchnia zabudowy do 35 % w stosunku do całkowitej powierzchni działki;
8)Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5. 2).
Dostępność komunikacyjna, parkingi:
1)Bezpośredni dostęp do terenu z dróg publicznych;
2)Parkingi w ilości zabezpieczającej potrzeby własne wynikające z funkcji oraz prowadzonej działalności gospodarczej realizować na terenie przeznaczonym do realizacji funkcji.
Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1)Dopuszcza się wtórny podział na działki budowlane przy zachowaniu niżej określonych warunków:
a)granice działek prostopadle ( z dopuszczalnym odstępstwem 10%) ustawione do drogi na wale;
b)minimalna powierzchnia działki 1200 m2,
c)szerokość frontu działki min. 60 m.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1)Ustala się zakaz realizacji zabudowy gospodarczej, pomieszczenia gospodarcze realizować w obiekcie głównym;
2)Nieprzekraczalna linia zabudowy wrysowana na rysunku planu wynika z ustawy Prawo Wodne i wynosi 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły Królewieckiej; dopuszcza się zmniejszenie odległości pod warunkiem uzyskania zgody Marszałka Województwa Pomorskiego;
3)Teren położony w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią, obowiązują przepisy Prawa Wodnego art. 82;
4)Teren położony w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego, obowiązuje uzgodnienie wszelkich zmian sposobu zagospodarowania terenu z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej;
5)Obowiązują ustalenia podstawowe rozdział I, 13, ust. 4.
Zasady obsługi inżynieryjnej:
1)Zaopatrzenie w energię z sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarządcę sieci;
2)Zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej;
3)Odprowadzenie ścieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej; Dopuszcza się rozwiązanie inne pod warunkiem uzgodnienia ich z właściwą służbą ochrony środowiska;
4)Odprowadzenie wód opadowych z placów i jezdni ? do gruntu po uprzednim podczyszczeniu;
5)Ogrzewanie budynków etażowe, o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do środowiska (z wyłączeniem elektrowni wiatrowej);
6)Gospodarka odpadami na zasadach przyjętych na terenie gminy.

INFORMACJĘ O MIEJSCOWOŚCI, ATRAKCJE :
Sztutowo duża wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Sztutowo na obszarze Żuław Wiślanych przy drodze wojewódzkiej nr 501. Wieś jest siedzibą sołectwa Sztutowo w którego skład wchodzi również miejscowość Grochowo Drugie. Miejscowość jest siedzibą gminy Sztutowo. Pomiędzy Sztutowem a Kątami Rybackimi znajduje się rezerwat kormoranów czarnych. Wieś na szlaku Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Przez te obszary przechodził niegdyś szlak bursztynowy. Jest to miejscowość turystyczna z rozwiniętą bazą noclegową, strzeżonym przez ratowników WOPR kąpieliskiem morskim oraz punktami gastronomicznymi, otoczona lasami iglastoliściastymi. Budowle hydrotechniczne tj. most zwodzony w Sztutowie, stacje pomp w Kobylej Kępie, Grochowie Pierwszym oraz port i przystań rybacka w Kątach Rybackich. Ławeczka Rybaka, element małej architektury w porcie w Kątach Rybackich. Szerokie i piaszczyste plaże morskie z dwoma zorganizowanymi kąpieliskami nad Zatoką Gdańską. Rezerwat przyrody Kąty Rybackie. Jest to rezerwat Kormorana Czarnego i Czapli Siwej położony w lesie nadmorskim. Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie. Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Galeria rękodzieła Sztutowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Przystań pasażerska oraz również malownicze przystanie rybackie nad Zalewem Wiślanym w Kątach Rybackich. Na plażach Gminy Sztutowo można znaleźć wyrzucone przez Bałtyk kawałki bursztynu. Najwięcej bursztynu można zebrać po silnym sztormie, wtedy morze obdarowuje odwiedzających plażę dennymi okazami. Za najcenniejsze okazy uważa się te, które zawierają w sobie owady. W Gminie znajduje się kilkanaście warsztatów zajmujących się obróbką bursztynu. Bursztyn najlepiej prezentuje się w srebrnej oprawie.
W razie pytań zadzwoń, zapytaj i umów się ze mną na wizytę w terenie.

Wiesława Chomicka
tel. 48 603705585
chomicka.wieslawa@gmail.com

Jacek Chomicki
tel. 48 665660630
chomicki.jacek@gmail.com

Biuro WGN Kwidzyn
tel. 55 2776509
Tel. 48 782212020
wgn.kwidzyn@gmail.com

WGN Kwidzyn
ul. Braterstwa Narodów 51
www.kwidzyn1.wgn.pl

Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 22 Bankami, pomagam w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nr oferty w oferty-dom.pl: 11043017
Nr oferty w biurze nieruchomości: 128-3181
Dodano: pół roku temu
Aktualizacja: ostatnie 2 tygodnie
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
tel.  603 70 ...    POKAŻ NUMER 
tel.  55 277 ...    POKAŻ NUMER 
94 800
 79 zł/m2
 603 70 ...   POKAŻ NUMER 
 55 277 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia