DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ » POMORSKIE » POW. MALBORSKI » MALBORK » DZIAŁKA - OFERTA ID 11016096
DZIAŁKA MALBORK MALBORK, MALBORK
Działka na sprzedaż, pomorskie, Malbork, Malbork, Malbork -  zobacz na mapie
293 436
 52 zł/m2
Informacje o ofercie
+0 pkt. wyróżnień
 Kategoria Działka na sprzedaż
 Lokalizacja Malbork Malbork, Malbork  (zobacz na mapie)
 Cena  293 436 zł
 Powierzchnia  5 643 m 2
 Cena za m 2  52 zł/m2
Opis nieruchomości
Malbork, działka budowlana, 5643m2, sprzedaż.

WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI, POŚREDNIK WYNAGRADZANY JEST PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

Na sprzedaż urokliwa działka budowlana o powierzchni 5643m2 znajdująca się na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych. Działka idealna pod budowę domu Twoich marzeń. Oferta obejmuje działki dostępne w całości za cena 47zł za 1m2 lub pojedynczo za cenę 52zł za 1m2. Wydane warunki zabudowy. CENA DO NEGOCJACJI.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT OFERTY POD NUMERAMI:

tel. 48 790848843,
tel. 48 782212020,
tel. 48 603705585,
tel. 48 552776509.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o powierzchni 5643m2. Atutem tego miejsca jest cisza spokój, w oddali słychać śpiew ptaków. Dobry teren rekreacyjnoinwestycyjny przyległy do szosy. Cudne miejsce do spełnienia marzeń o domu jednorodzinnym. Na tym terenie znajdują się domy całoroczne, całość w przyszłości może stanowić osiedle zamknięte co ma znaczenie przy bezpieczeństwie. Miejsce godne uwagi. Do działka przynależy droga. W sąsiedztwie powstały domy całoroczne. Istnieje możliwość dokupienia innych działek sąsiednich. Okolica piękna, lokalizacja dla ludzi ceniących aktywny tryb życia, lubiących jazdę na rowerze. Dodatkowy atutem tej nieruchomości jest szybki dojazd do centrum Malborka. Działka położona przy drodze utwardzonej. Media takie jak woda, prąd, gaz, kanalizacja dostępne w działce. Świetne miejsce na wybudowanie domu całorocznego działka może też być dostępna od zaraz.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O WARUNKACH ZABUDOWY:

1.Rodzaj inwestycji:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej , z garażem i budynkiem gospodarczym wolnostojącym, planowanych do realizacji na części działki.

2.Warunki szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
a)warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego:
główna bryłę budynku sytuować z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 8,0 i 10,0 m, jak określono w załączniki graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, dopuszcza budynek garażowy i budynek gospodarczy wolnostojący
powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki brutto max 30% powierzchni działki
powierzchnia biologiczna czynna min. 30%
szerokość elewacji frontowej z garażem maks. 15,0m
poziom posadowienia parteru : 0,5m 1,2 m nad poziomem istniejącego terenu (mierzona przy wejściach do budynków),
poziom projektowanych okapów ca 5,0 m nad poziomem istniejącego terenu,
ilość kondygnacji: do dwóch nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
wysokość zabudowy do najwyższej kalenicy, ściany szczytowej max 11,5 m nad poziomem istniejącego terenu,
geometria dachu dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej 20 stopni 45 stopni, dopuszcza się dachy dwuspadowe
kierunek kalenicy głównej nie ustala się
pokrycie dachu dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka matowa,
kolor pokrycia naturalny czerwony
garaże: projektować w kubaturze budynków dopuszcza się wolnostojące,
projekt zagospodarowania terenu inwestycji, opracować na aktualnych podkładach mapowych w skali 1:500 do celów projektowych z uzbrojeniem w granicach obszaru inwestycji określonych na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji,
projektować zgodnie z warunkami technicznymi, jakim winny odpowiadać budynki i ich sytuowanie, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami,
wielobranżowy projekt budowlany inwestycji opracowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r..

b) warunki ochrony środowiska i zdrowia i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikatorem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z 2004r.ze zm.) inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których może być wymagane
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowiska. W związku z tym, przed wystąpieniem o decyzję pozwolenia na budowę, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz. 902z 2006r. ze zm),
przy projektowaniu i realizacji inwestycji uwzględnić konieczność zachowania części istniejącego na terenie drzewostanu wzdłuż ulicy,
składowanie odpadów bezkolizyjnie w obrębie nieruchomości własnej inwestora, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 11.05.2001r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r. ze zm.). Wywóz w systemie obowiązującym na terenie gminy.

c) obsługa komunikacyjna:
teren inwestycji skomunikowany jest z drogą gminną ulicy
realizacja inwestycji wymaga zaprojektowania i budowy drogi wewnętrznej dojazdowej, jak pokazano na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji,
zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych (garażowych) wynikająca z programu inwestycji: dla budynków mieszkalnych: 1 miejsce na 1 mieszkanie i jedno miejsce postojowe dla gości.

d) warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynków powierzchniowo na działkę inwestycji, docelowo do kanalizacji deszczowej,
istniejące uzbrojenie znajdujące się w drodze gminnej tj. sieć wodociągowa w drodze sieć energetyczna w sąsiedztwie co spełnia potrzeby wnioskowanej inwestycji budowa nowych przyłączy na podstawie warunków technicznych gestorów sieci, projektowaną trafostację słupową należy przewidzieć w drodze dojazdowej lub pod istniejącą linią SN

e) wymagania dotyczące ochrony inwestorów osób trzecich:
lokalizacja inwestycji nie może powodować pogorszenia warunków użytkowania wielobranżowych projekt budowlany inwestycji opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133 z 2003r.).
nieruchomości sąsiednich.

f) warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
obszar na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopad 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływań na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 z 2004r. ze zm) inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o odziaływaniu na środowisko. W związku z tym, przed wystąpieniem o decyzję pozwolenia na budowę, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006r ze zm).
przy projektowaniu i realizacji inwestycji uwzględnić konieczność zachowania części istniejącego na terenie drzewostanu, wzdłuż ulicy
składowanie odpadów bezkolizyjnie w obrębie nieruchomości własnej inwestora, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 11.05.2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r. ze zm.). Wywóz w systemie zobowiązujących na terenie gminy,

g) obsługa komunikacyjna:
teren inwestycji skomunikowany jest z drogą gminną ulicy
realizacja inwestycji wymaga zaprojektowania i budowy drogi wewnętrznej, jak pokazano na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji,
zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc postojowych wynikająca z programu inwestycji: dla budynków mieszkalnych: 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz 1 miejsce dla gości,

h) warunki szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynków powierzchniowo na działkę inwestycji, docelowo do kanalizacji zbiorczej,
istniejące uzbrojenie znajdujące się w drodze gminnej tj. sieć energetyczna i wodociągowa spełnia potrzeby wnioskowanej inwestycji budowa nowych przyłączy na podstawie warunków technicznych gestorów sieci,
gaz przewidzieć zgodnie z warunkiem gestora sieci

i) wymagania dotyczące ochrony inwestorów osób trzecich:
lokalizacja inwestycji nie może powodować pogorszenia warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
teren inwestycji ograniczają:
od północy granice działki
od południa graniczy z działką
do wschodu z ulica
Od zachodu z działką

4. Opracowanie projektu budowlanego:
zlecić osobom posiadającym uprawnienia do projektowania we właściwej specjalności.

5. Uzgodnienie projektu zagospodarowani a terenu:
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Malborku.

6. O decyzję pozwolenia na wystąpić:
do Starosty Powiatu Malborskiego w trybie przepisów ustawy z dnia 07.07. 1994r. Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Nr 129, poz. 1118 z 2006r. ze zm.).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Działka gruntowa: budowlana
Kształt działki: prostokąt
Dojazd: utwardzony, droga publiczna gminna
Dostępne media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, linia telefoniczna

OTOCZENIE
Natężenie hałasu: cisza
Okolica bezpieczna, spokojne sąsiedztwo, tereny zielone oraz leśne.

W razie pytań zadzwoń, zapytaj i umów się ze mną na wizytę w terenie.

Aleksandra JaśtakWiśniewska
tel. 48 790848843,
 » Wyślij e-mail 

Wiesława Chomicka
tel. 48 603705585
 » Wyślij e-mail 

Biuro WGN Nieruchomości Kwidzyn
tel. 55 2776509
Tel. 48 790848843
 » Wyślij e-mail 

WGN Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 51 http://www.kwidzyn1.wgn.pl/

Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 23 Bankami, pomagam w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości.

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

/Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny zalecamy jej weryfikację./

Nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzeba wystąpić o warunki zabudowy.
POKAŻ WIĘCEJ ...
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11016096
Nr oferty w biurze nieruchomości: 128-3137
Dodano: pół roku temu
Aktualizacja: wczoraj
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
tel.  55-277 ...    POKAŻ NUMER 
tel.  782-21 ...    POKAŻ NUMER 
 55-277 ...   POKAŻ NUMER 
 782-21 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia