Działka na sprzedaż » mazowieckie » pow. Otwocki » Otwock » ogłoszenie
DZIAŁKA OTWOCK, WARSZTATOWA
Działka na sprzedaż, mazowieckie, Otwock, Warsztatowa
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: 3 miesiące temuAktualizacja: 3 miesiące temu
Informacje o ofercie
 Cena  1 685 500 zł
 Powierzchnia  8 632 m 2
 Cena za m 2  195 zł/m2
Opis nieruchomości
PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA II USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 37, 38, ust. 1, 40, 41 i 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015. 1774 ze zm. ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy oraz Uchwały Rady Miasta Nr X/106/11 z dnia 16.08.2011 r., w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz inne cele niż budownictwo mieszkaniowe, Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

(tabela w zdjęciu)

*/ cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona pomiędzy ul. Warsztatową, a Oczyszczalnią Ścieków. Na dz. 29/7 i w granicy z dz.28/6 stoi część słupa energetycznego WP. Od napowietrznej linii wysokiego napięcia obowiązuje strefa uciążliwości obejmująca teren po obu stronach po 19 m od linii. Wzdłuż południowej granicy przebiega czynny kolektor kanalizacji sanitarnej i w dacie przeniesienia prawa własności do przedmiotowej nieruchomości będzie ustanowiona służebność przesyłu na rzecz OPWiK sp. z o.o. oraz znajduje sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia-podziemna - nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia służbom specjalistycznym dostępu do istniejącej sieci w celu konserwacji lub usuwania awarii. Przez działki 30/2,32/4,33/2,34/3 wykonywana jest służebność przejścia i przechodu na rzecz działki nr 53/2 z obr. 129. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem U/P-2 – realizacja funkcji usługowych i magazynowo-składowych oraz funkcji produkcyjnych. Zgodnie z warunkami zabudowy ustalonymi w decyzji nr 135/2012, teren może być przeznaczony pod budowę budynku usługowo-handlowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, I piętro, aula.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 grudnia 2016 r. na konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu.
Osoby prawne powinny przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia MSWiA, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 poz. 1061).
Okazanie punktów granicznych nieruchomości nastąpi w ciągu miesiąca od daty podpisania aktu notarialnego.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia, w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić cenę osiągniętą w przetargu w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i o terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Urzędu Miasta Otwocka, bud. “B”, II piętro, pokój 44, tel. 779-20-01 w. 178 oraz na stronie internetowej www.bip.Otwock.plKontakt:
Urząd Miasta Otwock
tel: 779-20-01 w. 178
umotwock@otwock.pl
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11271521
Dodano: 3 miesiące temu
Aktualizacja: 3 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  779-20 ...    POKAŻ NUMER 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
1 685 500
 195 zł/m2
Oferta prywatna
 779-20 ...    POKAŻ NUMER 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Podobne do ostatnio oglądanych