DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ » MAZOWIECKIE » POW. WOŁOMIŃSKI » ZĄBKI » DZIAŁKA - OFERTA ID 11176549
DZIAŁKA ZĄBKI
Działka na sprzedaż, mazowieckie, Ząbki
+0 pkt. wyróżnień
Informacje o ofercie
 Kategoria Działka na sprzedaż
 Lokalizacja Ząbki  (zobacz na mapie)
 Cena  580 000 zł
 Powierzchnia  607 m 2
 Cena za m 2  956 zł/m2
Opis nieruchomości
Do sprzedaży działka
wymiary 16 na 37 m2
Na posesji domu z lat 50 z ładnymi rozkładowymi pomieszczeniami
Bardzo dobry punkt komunikacyjny

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN , ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę jednorodzinną.
2.Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację:
1) usług nieuciążliwych;
2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi terenu.
3. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania na terenach zabudowy jednorodzinnej:
1) istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie;
2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń zewnętrznych infrastruktury technicznej, służących obsłudze terenu;
3) ustala się typ zabudowy jednorodzinnej we wszystkich formach;
4) minimalna powierzchnia działki wynosi:
a) 200 m2 dla zabudowy szeregowej,
b) 300 m2 dla zabudowy wolnostojącej,
c) 600 m2 w strefie konserwatorskiej miasta-ogrodu – / zabudowa wolnostojąca /;
ustalone normy wielkości działek nie muszą być stosowane do działek prawomocnie wydzielonych przed wejściem w życie planu;
5) dopuszcza się maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje naziemne+poddasze użytkowe przy dachach wysokich; poza strefą konserwatorską miasta-ogrodu dopuszcza się 3 kondygnacje naziemne – przy dachach płaskich;
6) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:
a) 50 % powierzchni całkowitej działki,
b) 60% powierzchni działki w strefie konserwatorskiej miasta- ogrodu,
c) 70% powierzchni działki na obszarze chronionego krajobrazu, z zastrzeżeniem kpt. 7;przepis nie dotyczy pasa terenu szerokości ok.50 m przylegającego do pierzeji usługowej w przypadku jej realizacji;
7) ustala się odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, z zastrzeżeniem punktu 9; dopuszcza się zbliżenie obiektów usług na odległość do 1,5 m od linii rozgraniczającej po uzgodnieniu rozwiązań komunikacyjnych zgodnie z przepisami szczególnymi;
8) dla dróg, o których mowa w § 42 ust.1 pkt. 4 i 5, ustala się:
a) dla dróg 5,6,7 i 8 KUZ odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy 10 m od linii rozgraniczających dróg,
b) dla drogi 4KUZ odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy 10 m od południowej linii rozgraniczającej drogi i 10 m od północnej granicy pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż tej drogi;
ustala się możliwość odstępstwa od powyższych przepisów za zgodą zarządcy drogi w uzasadnionych przypadkach;
10) na terenach wyznaczonych na rysunku planu zaleca się tworzenie pierzei usługowych /usługi nieuciążliwe/, kształtujących przestrzeń publiczną w rejonie centrum miasta i ośrodków usługowych, zaleca się realizację zabudowy pierzei o szczególnych walorach architektonicznych;
11) zaleca się utrzymanie i uzupełnienie ciągów zieleni przyulicznej, wyznaczonych w rysunku planu, z trasami pieszymi i rowerowymi;
12) ustala się zachowanie istniejących i zaleca wprowadzenie w miarę możliwości nowych ciągów zieleni przyulicznej;
13) nie dopuszcza się realizacji zabudowy wielorodzinnej;
14) w sąsiedztwie ul.Nowo-Ziemowita i linii kolejowej, w zasięgu oddziaływania akustycznego, zaleca się sytuowanie zabudowy usługowej;
15) zachowuje się obiekt o przeznaczeniu na cele obronności i bezpieczeństwa państwa /komisariat policji/.Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu CywilnegoProwadzacy: Aleksandra Kozłowska
Licencja: 2957
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11176549
Nr oferty w biurze nieruchomości: 271/1245/OGS
Dodano: pół roku temu
Aktualizacja: w poprzednim miesiącu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
tel.  226700 ...    POKAŻ NUMER 
tel.  226199 ...    POKAŻ NUMER 
 ART-DOM
  Numer licencji pośrednika2957
  AdresTargowa 15 lok. 60a, 03-727 (mazowieckie)
  Telefon(022) 618-99-33 , (022) 670-05-80, (022) 619-98-38 , (022)670-03-53 , (022)670-06-88 , (22)670-08-22
  Fax(022) 670-05-80
  E-mailbiuro@artdom.pl
  Strona wwwhttp://www.artdom.pl
  Godziny otwarcia Biura
       Pon-Piątek9-18
580 000
 956 zł/m2
Art-Dom
 226700 ...   POKAŻ NUMER 
 226199 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia