DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ » MAZOWIECKIE » POW. WOŁOMIŃSKI » MARKI » DZIAŁKA - OFERTA ID 10683620
DZIAŁKA MARKI CZARNA STRUGA
Działka na sprzedaż, mazowieckie, Marki, Czarna Struga
+0 pkt. wyróżnień
Informacje o ofercie
 Kategoria Działka na sprzedaż
 Lokalizacja Marki Czarna Struga  (zobacz na mapie)
 Cena  350 000 zł
 Powierzchnia  1 266 m 2
 Cena za m 2  276 zł/m2
Opis nieruchomości
Działka budowlana w Markach


Droga dojazdowa gruntowa utwardzona, wszystkie media przy ulicy.

Na terenie plan ustala :

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej
2.1. Przeznaczenie podstawowe:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza ;
2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy ;
Usługi gastronomii i handlu (do 1000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji ;
2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków ;
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej ;
3.2. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej : do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze ;
Dla zabudowy usługowej : do dwóch kondygnacji naziemnych ;
3.3. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej 600m2 ;
Dla zabudowy bliźniaczej 350 m2 ;
3.4. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ;
4. Zasady kształtowania przestrzeni
4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się ;
4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego
5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo– wodne ;
Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody zaznaczonych na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15 m od osi pni drzew ;
Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew o dużych wartościach przyrodniczych ;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej ;
6. Warunki ochrony dóbr kultury
W zasięgu stanowiska archeologicznego realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ;
7. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację :
- lokalnych przepompowni ścieków ;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV ;Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu CywilnegoProwadzacy: Barbara Jankowska
Licencja: 2957
Nr oferty w oferty-dom.pl: 10683620
Nr oferty w biurze nieruchomości: 253/1245/OGS
Dodano: pół roku temu
Aktualizacja: 3 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
Wyślij
tel.  226700 ...    POKAŻ NUMER 
tel.  226700 ...    POKAŻ NUMER 
 ART-DOM
  Numer licencji pośrednika2957
  AdresTargowa 15 lok. 60a, 03-727 (mazowieckie)
  Telefon(022) 618-99-33 , (022) 670-05-80, (022) 619-98-38 , (022)670-03-53 , (022)670-06-88 , (22)670-08-22
  Fax(022) 670-05-80
  E-mailbiuro@artdom.pl
  Strona wwwhttp://www.artdom.pl
  Godziny otwarcia Biura
       Pon-Piątek9-18
350 000
 276 zł/m2
Art-Dom
 226700 ...   POKAŻ NUMER 
 226700 ...    POKAŻ NUMER 
Wyślij zapytanie
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do obserwowanych Usuń z obserwowanych
Zobacz podobne ogłoszenia