LOKAL UŻYTKOWY MIEŚCISKO, POLNA
Lokal użytkowy na sprzedaż, Mieścisko, Polna
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: pół roku temuAktualizacja: 3 miesiące temu
Informacje o ofercie
 Cena  899 000 zł
 Powierzchnia  1 800 m 2
 Cena za m 2  499 zł/m2
Opis szczegółowy
English description at the bottom of the page.

Na sprzedaż bardzo atrakcyjna nieruchomość zabudowana dwoma halami produkcyjno-magazynowymi, położona w Mieścisku, przy drodze wojewódzkiej nr. 190, łączącej Gniezno z Wągrowcem.

Działka znajduje się w centrum miasta i gminy Mieścisko, w cichym i spokojnym miejscu.
Powierzchnia nieruchomości to 0,8282 ha składająca się z czterech działek gruntu.

Według danych z wypisu z rejestru gruntu są to nieużytki, pastwiska, grunty orne i grunty rolne zabudowane, gdzie największa z czterech działek ma powierzchnie 0,3382 ha i jest sklasyfikowana jako zabudowana.

Obecnie dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko, jest oznaczona symbolem AG - tereny aktywizacji gospodarczej.

Na nieruchomości prowadzona jest od wielu lat produkcja wyrobów drewnianych przez uznaną firmę w branży.
Działka zabudowana jest budynkiem dwuhalowej stolarni o powierzchni użytkowej 1120 m2, budynkiem stolarni z suszarnią o powierzchni 675 m2, wiatą o powierzchni 198 m2 i budynkiem portierni o powierzchni 16 m2.

Budynek główny stolarni dwuhalowej, jednobryłowy jest po remoncie kapitalnym. W części halowej budynek jest jednokondygnacyjny, składa się z dwóch hal, pomieszczenia magazynowego, łazienki a w części socjalno – biurowej dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. W części socjalnej znajdują się cztery pomieszczenia biurowe oraz mieszkanie i łazienka. Obie części budynku połączone są wybudowanym łącznikiem. Budynek został zbudowany w latach 70 – tych w technologii tradycyjnej. Ogrzewanie zapewnione z pieca centralnego ogrzewania węglowego z własnej kotłowni.

Drugi budynek stolarni wraz z suszarnią drewna, jest budynkiem jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. Wybudowany został w latach 70-tych w technologii tradycyjnej. Na powierzchnię składają się : hala o powierzchni 342 m2, dwa pomieszczenia biurowe, kotłownia, suszarnia i poddasze.

Nieruchomość ma teren płaski, posiada niepełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna własna.
Z jednej strony nieruchomości znajdują się grunty o podobnym przeznaczeniu, z drugiej znajdują się grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Gmina Mieścisko znajduje się w powiecie wągrowieckim, liczy 6 tyś. mieszkańców z czego 1/3 mieszka w Mieścisku.
Mieścisko jest dobrze skomunikowane z Wągrowcem i Gnieznem, oraz dalej przez drogę S5 z Poznaniem i Autostradą A2.
W mieście znajduje się również od wielu lat siedziba znanej, dużej firmy holenderskiej, która z powodzeniem prowadzi działalność produkcyjną. Gmina jest bardzo zainteresowana nowymi inwestorami i służy pomocą.

Sama nieruchomość może być przeznaczona na dalsze prowadzenie produkcji lub skierowana na wykorzystanie magazynowe, transportowe lub po zmianie w studium uwarunkowań - mieszkaniowe.

Dla nieruchomości został sporządzony w roku 2015 operat szacunkowy na kwotę 1.261 tysięcy złotych.

Najważniejsze odległości:

- Urząd Miasta i Gminy Mieścisko 1 km
- Wągrowiec 13 km
- Gniezno 30 km
- Poznań 60 km

Zapraszam wszystkich do współpracy.
For sale a very attractive property built two production halls and warehouse, located in Mieścisko, the provincial road no. 190, connecting Gniezno from Wągrowiec. The plot is located in the center of cities and villages Mieścisko, in a quiet and peaceful place.

Property area is 0.8282 ha, consisting of four plots of land. According to data from the extract from the register of land are wasteland, pastures, arable land and agricultural land built, where the largest of the four plots of land has an area of ​​0.3382 ha and is classified as developed.

Currently, the real estate there is no applicable zoning plan, while the theories of urban planning Municipality Mieścisko is marked AG - areas of economic revival. On the property is carried out for many years the production of wood products by a recognized company in the industry. The plot is built building dwuhalowej carpenter usable area of ​​1120 m2, building carpenter with drying area of ​​675 m2, shelter with an area of ​​198 m2 and building porter's lodge with an area of ​​16 m2.

The main building carpenter dwuhalowej, monocab is renovated. In the indoor part of the building it is a single-storey, consists of two halls, storage room, bathroom and part of the socio - a two-storey office building without a basement. The social part there are four offices and an apartment and a bathroom. Both parts of the building are connected by a hyphen built. The building was built in the 70s - those in traditional technology.

Heating furnace provided with central heating coal on its own boiler room. The second building carpenter with the wood drying room is a single-storey building with a loft, without a basement. It was built in the 70s in traditional technology. On the surface comprises: hall with an area of ​​342 m2, two offices, a boiler room, drying room and attic. The property has a flat area, has completed equipment in technical infrastructure such as electricity, water supply, sanitary drainage own.

On the one hand, the property includes land with a similar purpose, on the other hand are land intended for housing development.

Municipality Mieścisko is located in the district of Wągrowiec, it has 6 thousand. the inhabitants of which 1/3 lives in Mieścisko. Mieścisko is well connected with Wągrowiec and Gniezno, and further by way of the S5 Poznań, and the A2 motorway.

The city is also for many years the seat of the well-known, large Dutch company that successfully operates manufacturing. The municipality is very interested in new investors and can help.

The property itself can be used for continuation of production or directed to the use of storage, transport or after a change in the study of conditions - housing. For real estate, drawn up in 2015 an appraisal in the amount of 1.261 thousand.

Distances: - The Municipal Mieścisko 1 km - Wągrowiec 13 km - 30 km Gniezno - Poznan 60 km
invite everyone to cooperate.




Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu CywilnegoProwadzacy: Grzegorz Reder
Licencja: 12804
Nr oferty w oferty-dom.pl: 10679739
Nr oferty w biurze nieruchomości: 6/3953/OOS
Dodano: pół roku temu
Aktualizacja: 3 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon  226700 ...    POKAŻ NUMER 
 Telefon kom.  600040 ...    POKAŻ NUMER 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
 ART-DOM
  Numer licencji pośrednika2957
  AdresTargowa 15 lok. 60a, 03-727 (mazowieckie)
  Telefon(022) 618-99-33 , (022) 670-05-80, (022) 619-98-38 , (022)670-03-53 , (022)670-06-88 , (22)670-08-22
  Fax(022) 670-05-80
  E-mailbiuro@artdom.pl
  Strona wwwhttp://www.artdom.pl
  Godziny otwarcia Biura
       Pon-Piątek9-18
899 000
 499 zł/m2
Art-Dom
 226700 ...   POKAŻ NUMER 
 600040 ...    POKAŻ NUMER 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
1 350 000
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
lokal na sprzedaż
Poznań
(wielkopolskie)
Zobacz więcej
1 050 000
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
lokal na sprzedaż
Poznań
(wielkopolskie)
Zobacz więcej
599 000
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
lokal na sprzedaż
Gostyń
ul. Energetyka
(wielkopolskie)
Zobacz więcej
1 114 775
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
lokal na sprzedaż
Poznań
(wielkopolskie)
Zobacz więcej