LOKAL UŻYTKOWY RYBNIK STODOŁY
Lokal użytkowy na sprzedaż, Rybnik, Stodoły
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: 2 miesiące temuAktualizacja: 2 miesiące temu
Informacje o ofercie
 Cena  3 530 580 zł
 Powierzchnia  66 071 m 2
 Cena za m 2  53 zł/m2
 Piętro  1
Opis szczegółowy
Syndyk Masy Upadłości spółki
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „STODOŁY” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej
w Krakowie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „STODOŁY” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, w skład której wchodzą:
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku – Stodołach przy ul. Cisowej 2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze GL1Y/00137127/7 o łącznej powierzchni 6,6071ha, zabudowanej między innymi budynkiem hotelowym, domkami rekreacyjnymi,
środki trwałe,
szczegółowo opisane w operacie szacunkowym, za cenę nie mniejszą niż 60% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego tj. za kwotę 3.530.580,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), powiększoną o podatek od towarów i usług o ile taki będzie należny.
Wyłączone ze sprzedaży są rachunki bankowe upadłego wraz z zgromadzonymi na nich środkami pieniężnymi, księgi rachunkowe i dokumentacja handlowa oraz wierzytelności upadłego.
Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 7 listopada 2016r. do godziny 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „OSW „STODOŁY” – Przetarg; nie otwierać”. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu. Oferty winny być składane lub przesyłane na adres na adres biura syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 13/5.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Alior Bank o numerze 31 2490 0005 0000 4520 1133 8664.
Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Naprawczych w dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 1000, sala 112.
Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowy można przeglądać w biurze syndyka: 40-027 Katowice, ul. Francuska 13/5 – w dni powszednie w godz. 9-14. Jakiekolwiek informacje i dokumentacja dotyczące Przedsiębiorstwa będą udostępnione wyłącznie po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.
Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu +48 664 921 478.Kontakt:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "STODOŁY" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie
tel: 664 921 478
witek.gewald@gmail.com
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11262368
Dodano: 2 miesiące temu
Aktualizacja: 2 miesiące temu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  664 92 ...    POKAŻ NUMER 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
3 530 580
 53 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 664 92 ...    POKAŻ NUMER 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
2 200 000
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
lokal na sprzedaż
Częstochowa
(śląskie)
Zobacz więcej
700 000
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
lokal na sprzedaż
Ruda Śląska
ul. Kokotek
(śląskie)
Zobacz więcej
650 000
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
lokal na sprzedaż
Poraj (Stara Kuźnica)
ul. Stara Kuźnica
(śląskie)
Zobacz więcej
19 000
SPRAWDŹ PODOBNĄ OFERTĘ
lokal na sprzedaż
Jaworzno
ul. Grunwaldzka
(śląskie)
Zobacz więcej