Lokal użytkowy na sprzedaż » lubuskie » pow. Słubicki » Cybinka » ogłoszenie
Lokal użytkowy Cybinka, ul. Krośnieńska
lokal użytkowy na sprzedaż, Cybinka, Krośnieńska
236 m2   
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: w poprzednim miesiącuAktualizacja: w poprzednim miesiącu
Informacje o ofercie
 Cena  500 000 zł
 Powierzchnia  236 m 2
 Cena za m 2  2 119 zł/m2
 Piętro  parter
Opis szczegółowy
Zarząd Powiatu Słubickiego
o g ł a s z a
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słubickiego


(tabela znajduje się w zalączniku)

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. – Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Nieruchomość jest zabudowana budynkami: administracyjno - socjalnym o powierzchni użytkowej 236 m2, magazynowym o powierzchni użytkowej 133,50 m2 i wiatą stalową o powierzchni użytkowej 271 m2.

3. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gminy Cybinka (uchwała Rady Miasta i Gminy Cybinka nr 140/XIX/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r.) działkę zapisano jako tereny zainwestowane przeznaczone do rehabilitacji i uzupełnień.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem.
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Starostwa;
2) okazanie oryginału dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetargu bezpośrednio przed otwarciem przetargu,
3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,
4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu – okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku kopii – powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta – zgodnie z zasadą prezentacji).

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

6. Przetarg odbędzie się 10 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.

7. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy właściciel w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu, o czym powiadomi nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel.: 95-759 2039, 95-759.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Słubicach
tel: 95-7592039
a.sliwinska@powiatslubicki.pl
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11179686
Dodano: w poprzednim miesiącu
Aktualizacja: w poprzednim miesiącu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  95-759 ...    POKAŻ TELEFON 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
500 000
 2 119 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 95-759 ...    POKAŻ TELEFON 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
Sprawdź podobną ofertę
Zielona Góra
lubuskie
99 000
42 m2
2 357 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Gorzów Wielkopolski
ul. Łokietka
lubuskie
1 500 000
656 m2
2 287 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Małomice
ul. Nad Zalewem
lubuskie
890 000
314 m2
2 834 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Szprotawa
ul. Koszarowa
lubuskie
399 000
417 m2
957 zł/m2
lokal
na sprzedaż
Więcej

Regulamin Cennik Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów Programy dla Biur Kontakt
© 2009-2016 - oferty-dom.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Apartamenty | Mieszkania Wrocław | Trovit |  Mitula