Działka na sprzedaż » warmińsko-mazurskie » pow. Szczycieński » Pasym » ogłoszenie
Działka Pasym, ul. Działkowa
działka na sprzedaż, Pasym, Działkowa
3 170 m2   
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: w poprzednim miesiącuAktualizacja: w ciągu tygodnia
Informacje o ofercie
 Cena  62 900 zł
 Powierzchnia  3 170 m 2
 Cena za m 2  20 zł/m2
Opis szczegółowy
BURMISTRZ MIASTA PASYM
ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż działek gruntu położonych w Pasymiu przy ul. Działkowej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Pasym jako:
nr 184/11 o pow. 3170 m2 - cena wywoławcza wynosi 62.900,-zł,
nr 184/12 o pow. 2385 m2 - cena wywoławcza wynosi 47.200,-zł,
nr 184/13 o pow. 1886 m2 - cena wywoławcza wynosi 37.200,-zł,
nr 184/14 o pow. 1889 m2 - cena wywoławcza wynosi 37.300,-zł,
nr 184/15 o pow. 2385 m2 - cena wywoławcza wynosi 47.200,-zł,
nr 184/16 o pow. 2540 m2 - cena wywoławcza wynosi 50.300,-zł,
nr 184/21 o pow. 1618 m2 - cena wywoławcza wynosi 31.900-zł,
nr 184/22 o pow. 1801 m2 - cena wywoławcza wynosi 35.600,-zł,
nr 184/23 o pow. 2569 m2 - cena wywoławcza wynosi 50.900,-zł,
Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
Dla działek urządzona jest księga wieczysta Kw Nr OL1S/00030275/3 w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.06.2016 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 29.08.2016 r.
Działki położone są w niewielkiej odległości od centrum miasta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013r, poz. 2565, działki od nr 184/11 do 184/16 oznaczone są symbolem B13 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działki od nr 184/21 do nr 184/23 oznaczone są symbolem B11 UMN - teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.
Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 24.10.2016 r. w pokoju nr 3 Urzędu Miasta
i Gminy Pasym wg. kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz.10.00.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0 600 0101 0003 w terminie do dnia 20.10.2016 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 20.10.2016 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25.02.1964r, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U z 2015r poz.2082) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew.34.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Pasym - Referacie Rozwoju, pokój nr 14
tel: (0-89) 621-28-64 wew. 34
umig@pasym.pl
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11167073
Dodano: w poprzednim miesiącu
Aktualizacja: w ciągu tygodnia
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  (0-89) ...    POKAŻ TELEFON 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
62 900
 20 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 (0-89) ...    POKAŻ TELEFON 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
Sprawdź podobną ofertę
Nowe Krzywe
ul. Nowe Krzywe
warmińsko-mazurskie
60 000
3 000 m2
20 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Ełk
ul. Os. Zatorze
warmińsko-mazurskie
105 203
835 m2
126 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Kowale Oleckie
ul. Kowale Oleckie
warmińsko-mazurskie
4 950 000
1 670 000 m2
3 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Gąski
ul. Gąski
warmińsko-mazurskie
95 000
3 785 m2
25 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej

Regulamin Cennik Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów Programy dla Biur Kontakt
© 2009-2016 - oferty-dom.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Apartamenty | Mieszkania Wrocław | Trovit |  Mitula