Działka na sprzedaż » mazowieckie » pow. Nowodworski » Nowy Dwór Mazowiecki » ogłoszenie
Działka Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa
działka na sprzedaż, Nowy Dwór Mazowiecki, Przemysłowa
18 939 m2   
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: w tym miesiącuAktualizacja: w tym miesiącu
Informacje o ofercie
 Cena  3 200 000 zł
 Powierzchnia  18 939 m 2
 Cena za m 2  169 zł/m2
Opis szczegółowy
Ogłoszenie o przetargu
Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie (Dz.U. z 2014 r. 1490 j.t. ) w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/454/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 04 marca 2014 r. oraz Uchwały nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 06 maja 2015 r.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza, że w dniu 07 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 odbędzie się V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

(tabela znajduje się w załączniku)

Opis nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie o podstawowym przeznaczeniu jako tereny produkcyjno-składowe, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów, baz. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 4 listopada 2015 r. i zakończył wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 27 stycznia 2016 r. i zakończył wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg odbył się w dniu 13 kwietnia 2016 i zakończył wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg odbył się w dniu 28 września 2016 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w wyniku przetargu. Należność winna być wniesiona na konto Urzędu Miejskiego nr 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego gminy - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w terminie do dnia 01 grudnia 2016 roku w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto na konto Urzędu Miejskiego nr 34 8009 1062 0016 4106 2007 0005 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
dowodu wniesienia wadium;
dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych;
dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru .Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy – Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium podlega zwrotowi po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Burmistrz Miasta jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga: koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, tj. do dnia 14.12.2016 r. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, p. 319, tel. (22) 51 22 216.Kontakt:
Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
tel: (22) 51 22 216
burmistrz@nowydwormaz.pl
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11233879
Dodano: w tym miesiącu
Aktualizacja: w tym miesiącu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  (22) 5 ...    POKAŻ TELEFON 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
3 200 000
 169 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 (22) 5 ...    POKAŻ TELEFON 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
Sprawdź podobną ofertę
Bieniewice
ul. Gimnazjalna
mazowieckie
96 000
1 000 m2
96 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Długa Szlachecka
ul. Warszawska
mazowieckie
195 000
1 000 m2
195 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Popowo-Parcele
mazowieckie
80 000
1 000 m2
80 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Michałowice
ul. Stacja Wkd/ Michałowice/Warszawa
mazowieckie
2 200 000
2 200 m2
1 000 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej

Regulamin Cennik Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów Programy dla Biur Kontakt
© 2009-2016 - oferty-dom.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Apartamenty | Mieszkania Wrocław | Trovit |  Mitula