Działka na sprzedaż » łódzkie » pow. Zgierski » Zgierz » ogłoszenie
Działka Zgierz
działka na sprzedaż, Zgierz
641 m2   
+0 pkt. wyróżnień
Dodano: w poprzednim miesiącuAktualizacja: w poprzednim miesiącu
Informacje o ofercie
 Cena  9 615 zł
 Powierzchnia  641 m 2
 Cena za m 2  15 zł/m2
Opis szczegółowy
Zarządzenie Nr 223/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 01 września 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w okresie od dnia 26 października 2016 roku do dnia 2 listopada 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz części gruntów, z działek przeznaczonych do wydzierżawienia, określonych w załącznikach do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 223/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 01 września 2016 roku
WYKAZ
dotyczy części gruntów, z działek o numerach ewidencyjnych 580/5 i 578 przeznaczonych do wydzierżawienia w okresie od 26 października 2016 roku do 2 listopada 2016 roku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

(tabela znajduje się w załączniku)

Dla stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz: - działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 578 - o powierzchni ogólnej 679 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1G/00018105/3.
- działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 580/5 - o powierzchni ogólnej 641m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1G/00003165/3.
1. Do wydzierżawienia w okresie od dnia 26 października 2016 roku do dnia 2 listopada 2016 roku przeznaczonych jest łącznie 29 stanowisk handlowych w sektorze A i B, zlokalizowanych na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 580/5 i 578. W sektorze A stanowiska oznaczone są numerami od 1 do 11, w sektorze B stanowiska oznaczone są numerami od 1 do 18.
2. Przedmiotem przetargu będzie wysokość czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu każdego ze stanowisk handlowych za cały okres dzierżawy.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
4. Dzierżawcy poszczególnych stanowisk handlowych zostaną wyłonieni w drodze przetargu.
5. Dzierżawa terenu uprawnia do ustawienia stoiska i sprzedaży kwiatów, zniczy i innych akcesoriów związanych z obsługą cmentarzy.
6. Jeden dzierżawca może wylicytować tylko dwa stanowiska handlowe.
7. Gmina Miasto Zgierz zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy wyłoniony w trybie przetargu dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego do dnia 25 października 2016 roku do godz. 16.00.
8.Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 01 września 2016 r. do dnia 22 września 2016 r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 02A , tel. (42) 714-31-83 lub 714-31-88.


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 01 września 2016 roku
WYKAZ
dotyczy części gruntów, z działek o numerach ewidencyjnych 466 i 458/6 przeznaczonych do wydzierżawienia w okresie od 26 października 2016 roku do 2 listopada 2016 roku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

(tabela znajduje się w załączniku)

Dla stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz: - działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 466 - o powierzchni ogólnej 2047 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1G/00022144/9.
- działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 458/6 - o powierzchni ogólnej 7562 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1G/00022144/9.
1. Do wydzierżawienia w okresie od dnia 26 października 2016 roku do dnia 2 listopada 2016 roku przeznaczone są łącznie 4 stanowiska handlowe, oznaczone numerami od 1 do 4 zlokalizowane na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 466 i 458/6.
2. Przedmiotem przetargu będzie wysokość czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu każdego ze stanowisk handlowych za cały okres dzierżawy.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
4. Dzierżawcy poszczególnych stanowisk handlowych zostaną wyłonieni w drodze przetargu.
5. Dzierżawa terenu uprawnia do ustawienia stoiska i sprzedaży kwiatów, zniczy i innych akcesoriów związanych z obsługą cmentarzy.
6. Jeden dzierżawca może wylicytować tylko dwa stanowiska handlowe.
7. Gmina Miasto Zgierz zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy wyłoniony w trybie przetargu dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego do dnia 25 października 2016 roku do godz. 16.00.
8. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 01 września 2016 r. do dnia 22 września 2016 r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 02A , tel. (42) 714 31 88 lub 714-31-83.Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: (42) 714 31 88, 714-31-83
iwieczorek@umz.zgierz.pl
Nr oferty w oferty-dom.pl: 11158486
Dodano: w poprzednim miesiącu
Aktualizacja: w poprzednim miesiącu
Dowiedz się więcej, zapytaj ogłoszeniodawcę
 Telefon kom.  (42) 7 ...    POKAŻ TELEFON 
Twój e-mail (*)
Twój numer telefonu
Treść wiadomości (*)
Wyślij e-mail
Klient serwisu oferty-dom.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy Biura o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
9 615
 15 zł/m2
Oferta bezpośrednia
 (42) 7 ...    POKAŻ TELEFON 
Zapytaj o ofertę
Drukuj ogłoszenie
Dodaj do notesu Usuń z notesu
Podobne do ostatnio oglądanych
Sprawdź podobną ofertę
Grotniki
ul. Pustkowa Góra
łódzkie
244 000
6 000 m2
41 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Gałków Mały
ul. Długa
łódzkie
69 000
830 m2
83 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Konopnica
łódzkie
49 500
4 471 m2
11 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Sprawdź podobną ofertę
Janinów
łódzkie
107 000
7 200 m2
15 zł/m2
działka
na sprzedaż
Więcej
Liczba wyświetleń oferty: 1

Regulamin Cennik Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów Programy dla Biur Kontakt
© 2009-2016 - oferty-dom.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Apartamenty | Mieszkania Wrocław | Trovit |  Mitula